Kielikukko-lehti


Lehdet ladataan nettiin viiveellä.

Ohjeet kirjoittajille>>>>>

Tästä löydät 1/2020:n suomenkieliset tiivistelmät. (ihan kohta)

Liittymällä jäseneksi saat lehden. Voit myös tilata lehden. Kysy lisää osoitteesta finrainfo @ gmail.com

KIELIKUKKO 2/2019     Koko lehti

KIELIKUKKO 1/2019     Koko lehti

KIELIKUKKO 2/2018     Koko lehti
KIELIKUKKO 3/2016     Koko lehti
KIELIKUKKO 2/2016     Koko lehti
KIELIKUKKO 1/2016     Koko lehti
KIELIKUKKO 4/2015      Koko lehti
KIELIKUKKO 3/2015      Koko lehti
KIELIKUKKO 1-2/2015  Koko lehti

http://www.parnet.fi/~finra/Kielikukko/Kielikukko_2014-4_nettiversio.pdf
KIELIKUKKO 4/2014    Koko lehti
KIELIKUKKO 3/2014    Koko lehti
KIELIKUKKO 2/2014    Koko lehti
KIELIKUKKO 1/2014    Koko lehti


Päätoimittajan tervehdys, Sirpa Eskelä-Haapanen   (s. 1)

Jyväskylän Norssi – Suomen ensimmäinen harjoittelukoulu,
Markus Leppiniemi   (s. 2)
Ryhmädynamiikkaa etsimässä – Poimintoja suomalaisesta inkluusiosta ja työrauhakeskustelusta 
Aimo Naukkarinen   (s. 5)
Pedagogisia poimintoja 1900-luvun opetussuunnitelmista,
Henna Suomi   (s. 18)
Tarinan suunnittelu parin kanssa keskustellen, Marja Hannula   (s. 30)
Hyvinvointi mukaan arviointikeskusteluihin, Marita Kontoniemi   (s. 38)
Teoriasta käytäntöön – Esi- ja alkuopetuksen erikoistumisopinnoissa
tehdään tiivistä yhteistyötä normaalikoulun kanssa, Sanna Pakarinen ja
Petra Paavola   (s. 45)
Kuvien ja viittomien käytön opettelu päiväkodin ohjatuilla tuokioilla,
Anni Kareinen, Anja Rantala ja Tanja Vehkakoski   (s. 51)
AntiVirus+ -hanke: Lähietäopetusta sairaan tai erityisoppilaan opiskelun
tukemiseksi, Heta Orrain   (s. 58)
Opettajan professionaaliset kompetenssit – Kohti opettajan
professionaalista kasvua opettajankoulutuksessa ja opettajan työssä,
Raimo Nevalainen ja Eija Kimonen   (s. 63)
Luokkahuonedraaman ulottuvuudet koulussa, Tarja Tähkänen   (s. 85)
* Alakoulun kielikasvatuksen nykypäivää, Mari Kalaja, Anna Laukkarinen
ja Olli-Pekka Salo   (s. 93)
“Opetettavana aineena käsityö” – Näkemyksiä käsityöstä ja käsityön
merkityksistä, Riitta Huovila   (s. 106)
Käsityö alkuopetuksen eheyttämisen selkärankana, Mari Kyllönen ja
Tanja Mäenpää   (s. 116)
Länsimainen taidemusiikki osana lapsen musiikillista situaatiota,
Henna Mikkonen ja Suvi Rimpiläinen   (s. 125)