Mikä on FinRA?

 
FinRAn toimintakertomus 2017

FinRAn toimintasuunnitelma 2018

FinRA on Facebookissa.

FinRAn johtokunta

FinRA (Finnish Reading Association) on vuonna 1968 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää oppimisen ja opettamisen käytänteitä, jotka tukevat lasten ja nuorten kielellistä kehitystä, lukemalla ja kirjoittamalla oppimista sekä erilaisten oppimisen tapojen huomioimista.

2018 FinRA täyttää 50 vuotta.

FinRAn kolme keskeisintä toimintakenttää ovat julkaiseminen, koulutustapahtumien järjestäminen sekä kansainvälisissä verkostoissa toimiminen.

FinRA julkaisee Kielikukko-lehteä. Lisäksi järjestömme julkaisee lukemaan ja kirjoittamaan ohjaamiseen tarkoitettua materiaalia. 

FinRA organisoi kotimaisia ja kansainvälisiä konferensseja ja seminaareja. Seminaareihin on osallistunut niin opiskelijoita, opettajia kuin tutkijoitakin eripuolilta Eurooppaa. 

FinRA on kansainvälisesti aktiivinen. Se toimii Federation of European Literacy Associations jäsenjärjestönä sekä osallistuu kansainvälisen lukemisen yhdistyksen Euroopan komitean toimintaan.